fbpx
Om den gode lærlingeleder

Udgivet d. 10.11.2023

Om Den Gode Lærlingeleder

Indhold

   • Et fokus på ledelse for at skabe lærlingetrivsel

   • Generationsforskelle fylder på lærepladserne

   • En øjenåbner: Styrk forholdet mellem skole og læreplads

   • En online succes vi skal bygge videre på

Kort om Den Gode Lærlingeleder

I efteråret 2023 igangsatte Wecademy en kampagne, der skulle styrke trivslen for lærlinge på deres læreplads. Det er sket gennem en fokuseret indsats rettet mod lærlingeansvarlige, der er blevet klædt bedre på til at håndtere ledelse af lærlinge. Kampagnen har indtil nu indeholdt én stor online konference og 6 webinar, som har sat fokus på vigtigheden af god ledelse af lærlinge på lærepladserne. Projektet har været støttet af Velliv Foreningen.

Det er svært at overhøre, at vi i Danmark kommer til at mangle faglærte i den nærmeste fremtid: 99.000 i 2030 ifølge Danmarks evalueringsinstitut (EVA). Manglen på faglærte kan forårsage at danske virksomheder må opgive produktion i Danmark, eller at vi som land ikke når i mål med vores ambitioner på grøn omstilling. Store politiske tiltag er sat i spil, og markedsføringsindsatser fylder plakatstanderne på landets togstationer og gågader. Budskabet skal ud, og unge skal oplyses. Men på trods af indsatserne falder den relative procentdel af unge, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse, år for år. Og frafaldet på EUD’er fortsætter med at være meget højt: samlet over 40 %.

Et fokus på ledelse for at skabe lærlingetrivsel

Hos Wecademy valgte vi at lave en kampagne rettet mod lærlingeansvarlige for at give dem værktøjer til at få deres lærlinge godt gennem læretiden. Vores kampagne tog udgangspunkt i rapporter, som pegede på, at en væsentlig del af frafaldet på erhvervsuddannelser skyldes dårlig trivsel. 

Vi ved, at trivselsspørgsmålet dominerer dagsordenen alle vegne. Det har f.eks. fået Finansforbundet til at benytte neologismen ”Trivselsøkonomi” i deres seneste fremtidsindsigter for arbejdsmarkedet. Her er tanken, at vi i erhvervslivet må udvide os fra kun at tænke bundlinje til også at inkorpore en sundlinje. Ifølge Finansforbundet vil virksomheder, som følger udviklingen, være bedre stillet i kampen om arbejdskraft. “Det kan blive et konkurrenceparameter at dokumentere og vise den positive impact, som man for eksempel har på både mennesker og planet”.  

På den måde vil indsatser, der øger trivslen, blive et helt fast konkurrenceparameter i produktionsvirksomheder og hos håndværkere, der må kæmpe om det relativt lille lærlingeudbud. Derfor er trivselsspørgsmålet ikke kun et tema for dem, som gerne vil gøre en positiv social forskel, det er også en markedsmæssig nødvendighed: en nødvendighed, som kun bliver mere presserende med de kommende krav om ESG-rapportering, der ruller ind over erhvervsverdenen fra 2024 og frem. 

Generationsforskelle fylder på lærepladserne

Det stod hurtigt klart for os at spørgsmålet om generationsforskelle fylder meget, i hvert fald for deltagerne på vores webinarer og onlinekonference samt andre lærlingeansvarlige, som vi har været i dialog med undervejs. Allerede inden vi havde afholdt projektets konference, hørte vi fra flere, som var blevet tiltrukket til Den Gode Lærlingeleder netop pga. inddragelsen af generationsforskelle-problematikken. Og som forberedelse til konferencen, havde vi interviewet en række lærlingeansvarlige, som i særdeleshed havde ordene (også de hårde og skarpe) parat, når spørgsmålene omhandlede den yngre generation. 

Lærling- og mesterforholdet er noget ret særligt på mange måder. Under en erhvervsuddannelse kan generationsforskelle hænde at blive meget åbenbare, fordi lærlinge i teenagealderen kan komme til at arbejde tæt sammen med mestre på over 50, og fordi mesteren ofte selv vil kunne tænke tilbage på sin egen læretid og drage paralleller. 

I ”Den Gode Lærlingeleder” har vi haft fokus på at vende generationsforskellene til et spørgsmål om at få det bedste ud af hinanden. Men det kræver stor tålmodighed at udnytte potentialet i de unge generationer. Det kan måske være næsten ligeså besværligt, som de udfordringer generationsforskellene i sig selv skaber. Det er dog ikke konstruktivt at konfrontere lærlingen eller at begynde at sidestille vedkommendes læretid med sin egen og derigennem give lektioner om, hvordan tingene burde være. I stedet opfordrede Thomas Markersen, erhvervspsykolog og webinarunderviser på Den Gode Lærlingeleder, de lærlingeansvarlige til at blive tavse og lytte aktivt til lærlingen: ”Sid på dine hænder, brænd inde med tingene og følg sporet, hvor end det måtte lede hen”. 

Thomas Markersen

Projektansvarlig for Den Gode Lærlingeleder og indehaver af Wecademy, Anne-Mette Rønholt gjorde det for mig endnu mere tydeligt, da hun parafraserede Thomas’ undervisning og sagde: ”Man skal [som lærlingeansvarlig] lytte, lytte, lytte. Jo bedre man sidder stille og lytter, jo bedre kan man stille diagnosen”. Hun tager dét med fra projektet, at vi skal være opmærksomme på, at lærlinge ikke er dem, vi taler om, men nogen vi skal tale med.

En øjenåbner: Styrk forholdet mellem skole og læreplads

Det har gjort indtryk på en række af deltagerne på Den Gode Lærlingeleder, at de skal til at være mere opmærksomme på at følge deres lærlinge og elever gennem hele uddannelsen. Paw Schack, lærlingekoordinator og industritekniker hos Jeros A/S, fik på konferencen mulighed for at fortælle om det arbejde, han gør for at skabe en harmonisk sammenhæng for lærlingen mellem skoleforløbene og tiden på lærepladsen. Paw holder samtaler med sine lærlinge både før og efter, de skal på skoleophold. Han snakker med dem om, hvad de på det kommende forløb skal lære på skolen, og hvordan det hænger sammen med det, de kan nu på nuværende tidspunkt. Han får besked om, hvordan de klarer sig, mens de er afsted. Og så tager han ind i mellem ud på skolen for at besøge dem og høre, hvordan de har det. Selv under skoleopholdet er Paw tilgængelig for sine lærlinge, som kan ringe til ham og fortælle om udfordringer og op og nedture. Når skoleforløbet er slut, kører han ud på skolen og taler med lærlingen og læren om, hvad der er gået godt, og hvad de skal arbejde mere på, når de kommer tilbage på lærepladsen: ”Og det tænker jeg gør en stor forskel for lærlingen”, fortæller Paw på konferencen, ”at de føler, at man er interesseret i det, de egentlig har gjort de sidste 10 uger”.  

Jan Bisgaard

Smed, Ph.d. og lektor på Københavns Professionshøjskole, Jan Bisgaard, støttede op om det engagement, som Paw Schack og Jeros viser deres lærlinge. Hvis der ikke er løbende kommunikation mellem læreplads og uddannelsessted, fortæller Jan Bisgaard, ”så bliver det lærlingen, som skal prøve på at skabe mening og sammenhænge på tværs af læringsarenaer og på tværs af teori […] og de konkrete opgaver, som man står med ude på sin læreplads. […] Og det er en svær opgave for mange”, forklarer han. ”Jo mere samarbejde, man kan få lavet mellem skole og læreplads, jo større er chancen for, at vi får skabt nogle gode sammenhænge og meningsfulde vekseluddannelsesforløb”. Ifølge Jan Bisgaard, der har fulgt mange lærlinge i deres læretid, er der stadig mange lærlinge i Danmark, som kunne have glæde af, at deres læreplads og uddannelsessted fik bedre indbyrdes kommunikation.

En online succes vi skal bygge videre på

 Inden projektets begyndelse var vi i tvivl om, hvorvidt det ville være et problem, at konferencen og webinarerne blev afholdt om formiddagen på en arbejdsdag. Men hvad vi havde af forbehold blev gjort til skamme undervejs. Med over samlet 1200 tilmeldinger på tværs af de forskellige programmer har interessen for indsatsen været tydelig. Omkring 90 % af vores webinardeltagere har givet udtryk for, at det gjorde en væsentlig forskel for deres deltagelse, at det foregik online. Bl.a. fortæller en af vores deltagere, Line Torp Larsen, som er konferencechef på kursuscenteret Severin i Middelfart, at hun slet ikke havde haft mulighed for at se med, hvis ikke deltagelsesmulighederne var så fleksible. For hende har det været afgørende, at hun kunne se med live på arbejdspladsen eller gense efterfølgende, hvis noget kom i vejen. Line har efterfølgende opfordret sine kolleger, som også har med elever at gøre, til at se webinarrækken for at blive klogere på arbejdet med elever. 

Den store interesse har bekræftet, at branchen, vi har arbejdet med, mærker et stort behov for værktøjer til at komme udfordringerne med lærlingemangel til livs. Konkurrence skaber behov for nysgerrighed, og vi har oplevet stor nysgerrighed og et ønske om at lære fra vores deltagere. Heldigvis for alle lærlingeansvarlige og andre interesserede kan man fortsat nå at se eller gense webinarerne og konferencen et stykke tid endnu. Det hele er nemlig gratis tilgængeligt på Lærlingeliv.dk. 

Arbejdet med lærlingeledelse, trivselsøkonomi og værdibaseret virksomhedsdrift fortsætter i Wecademy. Vi kan ikke komme udenom nødvendigheden af det. ESG-rapportering, debatter om mental trivsel og et øget fokus på neurodiversitet stiller store krav til ledere – og vi bliver derfor ved med at snakke om det og facilitere vidensdeling. Det er helt afgørende for et godt og sundt arbejdsmarked. 

Den Gode Lærlingeleder må dog ikke slutte her. Vi arbejder intensivt på at fortsætte arbejdet og søger aktivt samarbejdspartnere i et håb om, at vi inden længe kan bygge videre på projektets succes.  

Skal dit projekt også have digital succes?

Hos Wecademy brænder vi for at dele viden gennem digitale kanaler, så vi når ud til flest muligt mennesker. Tag kontakt til os i dag og hør om, hvordan vi kan hjælpe dig med digital succes.

Kontakt os

Skal vi hjælpe dig med at finde de her fordele med livestreaming? Vi har hjulpet mange virksomheder, foreninger og organisationer med at drage nytte af de gode muligheder for som livestreaming giver – og altid i højeste lyd- og billedekvalitet.

Andre artikler

Fordele ved livestreaming

Fordele ved livestreaming

I en digital tidsalder, hvor virksomheder konstant søger nye måder at engagere deres publikum på, står livestreaming frem som et uundværligt...

Hvordan laver man et godt webinar?

Hvordan laver man et godt webinar?

Sådan laver du et godt webinar: En guide til succes Webinarer er blevet et populært værktøj til at nå ud til et bredt publikum, uanset om det er til...

Wecademy er en landsdækkende livestreamings- og videoproduktionsvirksomhed med fokus på den gode deltageroplevelse og online events i højeste kvalitet.

Følg med, på vores sociale medier: