Træning skoler og institutioner

TRÆNINGSFORLØB I ONLINE MØDER FOR SKOLER OG INSTITUTIONER

Træning skaber tryghed

Undervisere og elever på de danske folkeskoler bruger aktivt digitale værktøjer i deres hverdag. Særligt Googles produkter bliver flittigt brugt på skoleområdet. Tryghed med digitale værktøjer skabes gennem træning og daglig brug af online værktøjer.

Under et forløb med træning af skoleledere og specialister på en folkeskole, erfarede vi, at brugen af webcam var en barrierer for flere af deltagerne. Det var grænseoverskridende at se sig selv på video og høre sin egen stemme. Træningen skabte tryghed, fordi deltagerne afprøvede og testede mulighederne i trygge rammer.

Træning for skoleledere, specialister og undervisere

Wecademy tilbyderkurser og træningsforløb i online kommunikation til skoleledere, specialister og undervisere. Vi underviser i Google Hangout, Skype for business eller Adobe Connect. 

Et kursus i online kommunikation starter altid med en intensiv forberedelse, hvor vi sammen planlægger kursusdagenes indhold og ønsket udbytte. Kursusdagene giver omgående effekt. Deltagerne kan afholde online-møder fra samme øjeblik, de forlader træningen.

Typisk 2-dages træningsforløb for skole og institutioner:

Dag 1: Online-møder og hvordan kommer vi i gang!

  • Til hvad og hvornår giver det mening at bruge online-møder for jer?
  • Praksistræning i enten: Hangouts – Skype for business eller Adobe Connect.
  • Skærmtræning
  • Præsentationsteknik – Lav din egen præsentation og præsenter den online!

Dag 2: Nu skal vi holde online-møder!

  • Planlægning af online-møder – Agenda og tekniske overvejelser.
  • Moderator og deltager
  • Praksistræning i afholdelse af online-møder

Kontakt os for at høre mere om vores erfaringer på skoleområdet og om mulighederne for at sammensætte en kursusdag eller et træningsforløb for ledere og medarbejdere på jeres skole.

 

Læs mere på vores blog.

Skoleledere trænes i at ”hænge ud” i arbejdstiden

Generation Google snart klar til erhvervslivet