Eksempler på webinarer og kundecases

Vi har afholdt webinarer om mange forskellige emner, og ikke to kunder er ens.

Mælkesyrebakterier, GDPR, Ferieloven, kønsdiskurs i entreprenørskabs-undervisningen, kommunikation, LinkedIn og ledelse

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv ønskede at give medlemmerne ny viden og flere perspektiver på aktuelle emner gennem Dansk Erhvervs webinarer – fleksibelt og digitalt!

Case

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv. Dansk Erhverv repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger. Det er Dansk Erhvervs vision at være den mest betydningsfulde politiske repræsentant og foretrukne rådgiver for erhvervslivet. Det er Dansk Erhvervs mission at skabe konkurrencekraft for vores medlemmer i en globaliseret økonomi. Dansk Erhverv varetager virksomhedernes politiske interesser over for alle relevante myndigheder.

Dansk Erhverv ønsker at give medlemmerne ny viden og flere perspektiver på aktuelle emner gennem Dansk Erhvervs webinarer – fleksibelt og digitalt!

Opgaveløsning

Dansk Erhverv besidder en bred viden inden for blandt andet det juridiske område og har igennem årene afholdt mange fysiske kurser. Men med webinarer ser man en helt klar fordel ved at kunne give og dele viden mellem medlemmerne fleksibelt og med store besparelser for medlemmerne, økonomisk og tidsmæssigt. 

Til Dansk Erhvervs jurister yder vi:

 • 1:1 sparring 
 • Sparring på materialer
 • Interaktion 
 • Guidelines
 • Teknisk support og lyd og kameratest
 • Facilitering
 • Redigering
 • Afrapportering

Resultat

På Dansk Erhvervs webinarer er der som regel rigtig mange deltagere. Vi har afholdt webinarer inden for deltidsloven, butiksoverenskomsten, ferieloven, den gode opsigelse, advarsler, stressforebyggelse, HR og mange andre emner.

Webinarer er blevet populære hos Dansk Erhvervs medlemmer og der efterspørges hele tiden efter flere. Det er et område foreningen vil satse meget mere på i fremtiden. For Dansk Erhverv handler det om at være i kontakt og skabe værdi for medlemmerne. Med webinarer når man ud til alle medlemmer, både i Danmark men også uden for landets grænser.

Fonden for Entreprenørskab:
Webinarer for undervisere i hele Danmark

Fonden for Entreprenørskabs undervisning ønsker at tilbyde relevant viden til undervisere som underviser inden for entreprenørskab.

Case

Fonden for Entreprenørskabs undervisning ønsker at tilbyde relevant viden til undervisere som underviser inden for entreprenørskab.

På Fonden for Entreprenørskabs webinarer om evalueringsformer og feedback processer får underviserne ny inspiration til deres undervisning i entreprenørskab, og de bliver klædt på til at udnytte deres viden om evaluering og feedback mere effektivt i undervisningen.

Lad dig inspirere af nye evalueringsformer og feedback processer – derhjemme, hvor det passer dig! Med vores webinar har du adgang til viden.

Udfordring:

Da undervisere for det meste er booket til undervisning hver eneste dag, er det en udfordring at samles på tværs af landet.

Opgaveløsning

Underviser Peter Josef Wick, special pædagogisk- og innovationskonsulent fra Københavns Universitet var købt ind som underviser, men havde aldrig undervist online.

På den konkrete case fik Fonden og Peter Josef Wick hjælp og sparring på:

 • Kursusbeskrivelser
 • Program
 • Plakat
 • Guidelines
 • Feedback og sparring med Peter Josef Wick
 • Indretning af læringsrum
 • Prøveafvikling
 • Lydtest inden afholdelse
 • Facilitering
 • Redigerering af optagelse
 • Afrapportering

Vores erfaring med undervisning i især Edison-projektet er, at der blandt skolelærere ofte er stor efterspørgsel efter konkrete råd til netop evalueringsformer, feed back, arbejdsprocesser ifm. bl.a. Edison samt konkrete råd til entreprenørskabsundervisning, heriblandt eksperimenter. Det er således udsigten til konkrete råd, realiserbare løsninger og Q&A på webinaret, der ifølge os bør fremhæves i jeres kommunikation.

 

Resultat

Stor interesse og 70 undervisere tilmeldte sig Online Masterclass i evaluerings,-og feedbackprocesser i entreprenørskabsundervisning.

Det var godt at se undervisere fra alle steder: Frederiksberg, Ringkøbing, Aalborg, Næstved, Silkeborg, Herning, Randers og mange flere.

Peter Josef Wick kom godt omkring emnet og svarede på de spørgsmål, som havde deltagernes største interesse, og  sammen udviklede vi realiserbare løsninger og konkrete undervisningseksperimenter, som underviserne efterfølgende kunne anvende i deres entreprenørskabsundervisning og evalueringen af elevernes produkter.

Peter er skarp underivser, men havde ikke undervist online tidligere. Han havde behov for sparring omkring opbygning af digitalt indhold, visuel præsentation, interaktion, indretning og valg af rum, facilitering og teknisk support.

På webinaret fik vi skabt stor aktivitet fra deltagerne i form af spørgsmål og erfaringsudvekslinger. Et webinar, hvor Wecademy skabte et aktivt webinar for alle deltagere fra start til slut.

Tiden fløj afsted- og ud fra deltagernes evalueringer og store interesse for webinaret – er det med stor glæde at Fonden kan fortælle, at de fremadrettet afholder endnu flere online masterclasses webinarer!

Pharmakon:
Webinar undervisning af apotekspersonale

Pharmakon ønskede at levere fleksible, relevant viden og professionelle webinarer til personalet på de danske apoteker.

Case

Pharmakon er både et konferencecenter og uddannelses- og udviklingscenter, med fokus på medicinsikkerhed.Pharmakon uddanner og udvikler dem, der arbejder med lægemidler. Deres fokus er kvalitet og medicinsikkerhed. 

Med andre ord: Pharmakon er både et moderne konferencecenter og et internationalt anerkendt uddannelses- og udviklingscenter for farmaceutisk praksis, som tjener medicinsikkerhed.

 

Opgaveløsning

Pharmakon ønskede at levere fleksible, relevant viden og professionelle webinarer til personalet på de danske apoteker. Gennem et tæt og langvarigt samarbejde har Wecademy ydet 1:1 sparring til alle webinar-undervisere, herunder:

 • Sparring på visuel præsentation
 • Interaktion med deltagerne
 • Prøveafvikling
 • Guidelines
 • Skærmtræning
 • Facilitering
 • Redigering af optagelse
 • Konvertering til Mp4
 • Afrapportering

Pharmakon har udbudt webinarer på abonnement.

Resultat

Apoteksansatte får fagligt brush-up på webinarer, en online undervisning, som udbydes af Pharmakon. Emnerne følger apotekets sundhedsfaglige kampagner.

I 2018 var der planlagt ti nye webinarer. Begejstringen bredte sig over den nye form for elektronisk undervisning.

Deltagerne møder ind en times tid før apotekets åbningstid, og har sat sig med headset på foran en computer og har logget sig ind til 50 minutters onlineundervisning. Flere har valgt at samle sig omkring den sammen computer og starter arbejdsdagen med kaffe, brød og den nyeste viden.

Apotekerne er begejstrede fordi webinarer er fleksibelt og kan gennemføres både på apoteket og hjemme.

”Målgruppen er alle apoteksansatte. Vi prøver at ramme både farmaceuter og farmakonomer. Det er et supplement til de morgenmøder, som apotekerne har holdt gennem mange år. Undervisningen skal klæde de apoteksansatte på til at være stærke i deres faglighed, når de skal rådgive og indgå i dialog med kunden.

Emnerne har blandt andet været ADHD, epilepsi, depression samt Alzheimers og Parkinsons. Alle emner, som støtter op om sundhedskampagnen om hjernen.

Vi valgte de emner, som vi havde hørt, de apoteksansatte måske synes er svære, eller som på anden måde kunne give god mening at lave undervisning om. Det handler for eksempel om behandlingsprincipper, lægemidler, bivirkninger, hvad man skal være særlig opmærksom på i rådgivningen, eller hvad man kan tilbyde som supplement.

Når webinaret er færdigt, får apoteket tilsendt linket og kan anvende undervisningsforløbet i en måned. Hvis det viser sig, at der er behov for at gentage nogle af kurserne igen, så gør vi gerne det. Hos Pharmakon har  fået positiv feedback på webinarerne. 

Kontakt Wecademy

Kontor

Jernbanegade 75 - 77, 2. sal
5500 Middelfart

 

Åbningstider

M-F: 8:00 - 16:00
L-S: Lukket

Kontakt os