BESTIL OS TIL AT LEVERE ET KOMPLET WEBINAR

TIL JERES MEDLEMMER, KUNDER ELLER MEDARBEJDERE.

VI HAR OVER 100 UDVIKLEDE WEBINAR-EMNER.

SE ET UDPLUK AF DEM HERUNDER

WECADEMY TAGER SIG
AF ALT DET PRAKTISKE,
NÅR I BESTILLER ET
KOMPLET
 WEBINAR

Wecademy tager sig af alle praktiske opgaver og håndtering af hele tilrettelæggelsen og gennemførslen af uddannelser og kurser enten via webinarer eller som fysiske kurser/uddannelser.

Vi samarbejder allerede med flere virksomheder og medlemsorganisationer, som lader Wecademy tilrettelægge, udvikle indhold, afholde og evaluere på kurser og uddannelser til medlemmerne. Når vi udvikler indholdet til et komplet webinar/online kursus, sker det i samarbejde med vores store netværk af læringskonsulenter med høj faglighed og samarbejder desuden med skuespillere, erhvervspsykologer og erhvervsakademier.

Ud fra en dialog om ønsker og idéer til emner sammensætter vi et program til jeres webinarer/online kurser.

KOMMUNIKATION
OG
KONFLIKT-
HÅNDTERING
Kom godt ud af konflikten – så bliver arbejdsdagen bedre
Din adfærd gør en forskel – også når konflikter opstår, og konflikter opløses. Det har stor betydning for virksomheden, kunderne og kollegaerne, hvordan du forholder dig til konflikter. Du bidrager til bedre samarbejde og trivsel for dig selv og andre, når du kommer godt ud af konflikter.
Styrk den konstruktive kommunikation
Din kommunikation gør en forskel i de daglige relationer, du indgår i. Opmærksomheden på, hvordan din kommunikation virker på kollegaer og kunder, kan give dig flere muligheder for at bidrage til samarbejdet og trivslen i hverdagen. Webinaret giver inspiration til at styrke din – og andres – konstruktive kommunikation.
En god kollega – når vi løser opgaver sammen
Et godt kollegaskab er en forudsætning for en god, fælles opgaveløsning. Når vi spiller hinanden gode og udviser tillid, bliver vi bedre sammen. Deltag i webinaret og få idéer til at udvikle dit kollegaskab.
Kom godt ud af konflikten – brug dit lederskab professionelt (for ledere)
Ledelse gør en forskel – også når konflikter opstår, og konflikter opløses. Det har stor betydning for virksomheden, kunderne og medarbejderne, hvordan du forholder dig til konflikter. Du bidrager til bedre kvalitet, bedre samarbejde og bedre forretning, når du kommer godt ud af konflikter – og hjælper andre til også at komme godt ud af dem.
STRESS
Stressforebyggelse
På dette webinarer får du viden om og metoder til, hvordan du kan undgå at få stress i en travl hverdag – og stress er dyrt i dobbelt forstand. Men der er heldigvis en pris, man kan undgå at betale både som virksomhed og medarbejder, hvis man bliver opmærksom på, hvad der udløser stress og griber ind i tide. En stressramt kommer desuden hurtigere tilbage og har mindre risiko for at blive syg igen, hvis han eller hun får den korrekte hjælp og opbakning fra arbejdspladsen. Derfor er det væsentligt at vide, hvad der stresser dine medarbejdere og kolleger.
Hold dig langtidsholdbar og undgå stress (for selvstændige og/eller medarbejdere)
For selvstændige: Som selvstændig har du selv ansvaret for at skabe de optimale rammer for dit arbejdsliv. Det kan være vanskeligt i en travl hverdag med mange sager, forventninger og et højt tempo. For at kunne dette skal du være i stand til at kunne genkende og læse dine behov og de krav, din hverdag stiller, for bedst at kunne regulere dig selv og dine omgivelser. Alternativet er, du bliver mindre effektiv og har en risiko for at brænde ud.

Dette webinar giver dig en indsigt i, hvordan du bedst kan læse din krops signaler og give dig inspiration til, hvordan du kan optimere og tilrettelægge en hverdag, der sikrer dig det optimale udbytte, både i forhold til dit helbred og dine præstationer.

For medarbejdere: Din virksomheds succes afhænger af dig – din personlighed, dine handlinger. Hvordan undgår du at spænde ben for dig selv?

På webinaret får du inspiration og gode råd til, hvordan du forebygger stress, og hvordan du med få værktøjer kan foretage de rigtige prioriteringer og bevare energien i løbet af dagen. Du lærer, hvordan du undgår at blive overstimuleret og skabe balance mellem arbejde og fritid.

Når forandringer stresser
Forandringer er en af de store kilder til stress. Når en forandring bliver meldt ud, sker der en dominoeffekt i mange medarbejderes hjerne. Reaktionen er ekstra udtalt, hvis medarbejderen ikke selv har haft indflydelse på forandringen. Det er vores ur-hjerne, der slår alarm og sender besked ud til det autonome nervesystem om at gøre klar til kamp eller flugt. Hvis du ikke kan se enden på forandringerne eller ikke føler dig godt nok klædt på til at håndtere dem, så tror hjernen, at det bliver ved med at være farligt. Det forhøjede alarmberedskab er beregnet til kortvarige situationer og ikke til langvarige. Kroppen får svært ved at følge med. Den siger fra.

Hør på dette webinar, hvad du kan gøre for at passe på dig selv og dine kolleger.

ROBUSTHED
– OG LEDIGHED
Robusthed
Robusthed er i dag blevet en kompetence, når virksomheder søger nye medarbejdere.  Men hvordan opbygger man sin robusthed, så man bedre kan klare hverdagens udfordringer. Det anvendte stof i webinaret har udgangspunkt i forskning og øvelser fra positiv psykologi.
At være robust – hvis ansvar er det?
Begrebet “robust” bruges for tiden i mange sammenhænge. Forskere og eksperter har forskellige tilgange til begrebet. Nogle mener endda, at begrebet er mere skadeligt end gavnligt.

Professor i ledelsesfilosofi Ole Fogh Kirkeby siger: ”Robuste mennesker er en katastrofe på en arbejdsplads.” Citat fra artikel i Berlingske d. 5. januar 2017.

Er du nysgerrig på begrebet?

 • Hvordan bruger du begrebet? Hvilken betydning har begrebet for dig?
 • Er det mon det nye sort? Eller er det endnu et buzzword?
 • Hvad siger eksperterne om definitioner og anvendelse?
 • Kan og skal vi lære at være robuste?
 • Hvilken betydning har organisation, kultur og ledelse?

Så deltag i webinaret og få…

 • viden om begrebet robust
 • forskellige perspektiver på robusthed, f.eks. individuel og organisatorisk robusthed
 • inspiration til at anvende begrebet
Reaktioner i forbindelse med ledighed – bevar gejsten!
Når du bliver ramt af ledighed, er der almindeligvis en stor efterreaktion, det kan være godt at vide noget om. Ud over at du mister dit arbejde, kan du opleve at miste din identitet og dit selvværd. I vores samfund bliver ledighed ofte knyttet til skam, og der er typisk meget identitet forbundet med vores arbejde. Deltag i webinaret og lær, hvad du kan gøre for at bevare motivation, gejst, tro og håb samt de helt almindelige reaktioner i forbindelse med ledig, herunder efterreaktioner i det at være uden for arbejdsmarkedet.
Sådan holder du dig langtidsholdbar og forebygger stress (for medlemmer/medarbejdere)
Din virksomheds succes afhænger af dig – din personlighed, dine handlinger. Hvordan undgår du at spænde ben for dig selv? På webinaret får du inspiration og gode råd til, hvordan du forebygger stress og med få værktøjer kan foretage de rigtige prioriteringer, bevare energien i løbet af dagen, og sikre at du ikke bliver overstimuleret, og skaber balance mellem arbejde og fritid.
Professionel mødeledelse – skab konstruktive møder
For at skabe den rette løsning for kunderne er møder en væsentligt del af samarbejdet – både med kunden og internt i virksomheden. Målet må være, at alle møder er præget at samarbejde, kvalitet og begejstring.

Oplever du møder, der er

 • lange – og præget af monologer
 • uden mening og relevans?
 • energiforladte?
 • resultatløse?

Og vil du som mødeleder gerne bidrage til,

 • at møderne er konstruktive og udbytterige?
 • at mødedeltagerne bidrager med viden, erfaringer eller ideer?
 • at resultatet af møderne er bedre kvalitet i opgaveløsningen?
 • at mødet forløbet effektivt?
 • at møderne rummer og skaber mere begejstring?

Så deltag i webinaret – og få

 • nye perspektiver på professionel mødeledelse
 • viden og inspiration til at styrke din professionelle mødeledelse
 • tips og gode råd du kan bruge med det samme – før, under og efter et møde
Bliv forstået - vær tydelig i din kommunikation
I mange situationer kan det være vanskeligt at vide om vores budskab bliver opfattet præcist, som vi ønsker det. Når vi er vores kommunikation er på bølgelængde og vi forstår hinandens budskaber, løses opgaver bedre.
SOCIALE MEDIER
LinkedIn-pakken
Del 1: Sådan får du en professionel LinkedIn-profil (LinkedIn for begyndere): Hvordan beskriver du dine kompetencer på LinkedIn, hvilke felter er vigtist på din profil, og hvad er det rekrutteringsfolk og kunder kigger efter på din LinkedIn-profil? Få svar på det i webinaret.

Del 2: Nå dine karrieremål med LinkedIn (LinkedIn-karriere): Få viden om, hvordan du anvender LinkedIns funktioner til at øge dine chancer for at finde et job. Du får noget at vide om, hvad din profil bør indeholde for at gøre den interessant og professionel, hvordan du etablerer kontakt med folk, du ikke kender, samt hvordan du kan øge og bruge dit netværk.

Del 3: Sælg mere med LinkedIn (LinkedIn-salg): I dette webinar lærer du, hvordan du bruger LinkedIn som en platform til salg. Du får tips og tricks til, hvordan du strukturerer din profil, så den skaber kundehenvendelser, og hvordan du skaber rammerne for dialog mellem dig og kunder.

Del 4: LinkedIn Masterclass – udvid dit netværk (LinkedIn Masterclass): Her lærer, hvordan anvender din kommunikation på strategisk vis til at synliggøre dig på LinkedIn, og hvordan du skriver opdateringer, der er bliver set og husket.

Twitter-pakken
Del 1: Kom på Twitter: Til dig der har brug for at komme på Twitter, men mangler viden om, hvordan Twitter fungerer. Få input til hvordan du lancerer og opbygger en personlig professionel Twitterprofil og hvordan du skriver et tweet. På webinaret får du redskaber og metoder til at bruge Twitter.

Del 2: Find det gode indhold på Twitter: Twitter giver først rigtig mening, når man lærer at søge og filtrere i “strømmen”, og når man finder og følger relevante profiler. På dette webinar gennemgår vi metoder, redskaber, tips & tricks til at finde frem til og fokusere på det gode indhold og de nyttige relationer i netværket. På webinaret får du redskaber og metoder til at bruge Twitter og dele det gode indhold.

Blogging-pakken
Del 1: Lær at blogge og få en læserskare: Blogs er populære som aldrig før, og bloggere har opnået en særlig status som uafhængige, tillidsvækkende repræsentanter for idéer, produkter og ydelser. Dette webinar handler om, hvordan du kommer i gang med at blogge, så du bliver troværdig som blogger, og ikke mindst hvordan du bliver du tydelig og får fortalt DIN historie, så du skiller dig ud fra alle de andre.

Del 2: Skriv med mål og mening – sådan skriver du det gode blogindlæg: Der findes rigtig mange blogs i dag. Og der er mange budskaber og informationer, der kæmper om læsernes opmærksomhed. Få at få succes med dine blogindlæg og nå potentielle læsere/kunder, kræver det, at du forstår, hvornår folk synes, et blogindlæg er godt og tilfører deres hverdag værdi. På webinaret bliver du guidet gennem det gode blogindlæg fra den altafgørende overskrift til indhold i tekst og billeder og fra brugervenlighed til involvering af dine læsere.

FOR LEDERE
Selvledelse i hverdagen (for ledere)
Som leder er du din egen chef – det betyder også, du selv har ansvar for at passe på dig selv og lave optimale rammer og arbejdsforhold, for at bevare din energi. Få i dette webinar inspiration til hvordan.
Få det sagt – samtalen med kollegaen
Mange arbejdsopgaver løses i samarbejde med kollegaer. Når vi kan tale om både de gode og de dårlige oplevelser ved samarbejdet, lykkes vi bedre med opgaverne – og det skaber bedre trivsel.
Forandringsledelse (for ledere)
Vores samfund er under konstant forandring. Teknologiens rivende udvikling, det skiftende marked og kundernes skiftende forventninger og krav gør, at organisationer er i en konstant, løbende tilpasningsproces. Men hvad gør det ved medarbejderne? Og hvordan kan man bedst imødekomme denne forandringsproces? Bliv i dette webinar klogere på forandringens psykologi og dynamikker, og få inspiration til hvordan man bedst imødekommer forandring i organisationen.
Den vanskelige samtale (for ledere)
Den vanskelige samtale er nogen gange nødvendig, men den kan være svær. Hvordan forbereder man sig og afholder den vanskelige samtale med en medarbejder? Få i dette webinar redskaber både til forberedelse og afholdelse, herunder den gode ramme, den psykologiske kontrakt og hensigtsmæssig kommunikation – alt efter hvordan samtalen udvikler sig.

PROJEKTLEDELSE

Projektledelse – opstart og målformulering
Kender du det, at der ikke rigtig er hoved og hale på dit projekt? Oplever du, at opstarten kan være svær og uklar, og at det kan være udfordrende at få opstillet et klart mål? Mange projekter sættes i verden for at levere noget helt bestemt, f.eks. udvikling af et nyt produkt eller en ny serviceydelse. Meningen er, at produktet eller serviceydelsen på sigt skal gøre en bestemt forskel. Men hvilken?

Hvad er projektets mål? Hvordan kan det formuleres? Hvordan skal det måles, og hvem er i øvrigt ansvarlig for, at målet nås?

DIVERSE
Bliv professionel online mødefacilitator – med gennemslagskraft!
Den online og synlige tilstedeværelse er et must for nutidens erhvervsdrivende. Derfor er det en afgørende kompetence at kunne formidle et budskab og skabe dialog digitalt – på en overbevisende, professionel og personlig måde. Ved at styrke dine digitale kompetencer styrker du virksomhedens udbytte af online tilstedeværelse. Skab gennemslagskraft på onlinemødet, så det skaber udbytte for dig, virksomheden og kunderne.

På dette webinar lærer du, hvad det vil sige at afholde et professionelt online møde, og hvad det kræver for at få et professionelt udtryk og et tilfredsstillende udbytte, både med hensyn til det rent tekniske og det indholdsmæssige.

Ledelsesretten
Som udgangspunkt har arbejdsgiver retten til at lede og fordele arbejdet samt til at anvende den efter deres skøn til enhver tid passende arbejdskraft. På forløbet vil regler og begrænsninger i ledelsesretten gennemgås (set i forhold til advarsler, opsigelser og bortvisninger), således at lederen efter endt kursus vil være i stand til at vurdere ledelsesmæssige beslutninger i forhold til de skrevne og uskrevne regler indenfor ansættelsesretten (set i forhold til evt. misligholdelser fra medarbejderne).

WECADEMY
WEBINARER MED FAGLIG SUBSTANS

TELEFON 2088 6767