ca

Tilmelding til DENFOs online generalforsamling

På siden kan du læse mere om DENFOs generalforsamling. Vær opmærksom på, at der vil være pauser undervejs.

Online generalforsamling, hvor alle kan være med

Baggrunden for generalforsamlingen - klik for at læse mere

Bestyrelsen ved godt, at det er længe siden der sidst er udsendt nyhedsmail til medlemmerne. Det skyldes flere faktorer, som vil blive beskrevet i nedenstående.

Der skulle have været afholdt generalforsamling inden 1. april 2021, men på grund af COVID-19 restriktioner kunne den ikke gennemføres som en fysisk generalforsamling. Med et kaotisk onlinemøde den 30. januar 2021 på grund af svigtende teknik mv., havde bestyrelsen ikke lige mod til at afholde en online generalforsamling. COVID-19 restriktionerne blev lettet så meget, at det var muligt at afholde en fysisk generalforsamling i slutningen af juni måned, men det var desværre for tæt på afholdelse af sommerferie mv.

Bestyrelsen valgte derfor at se tiden an til efter den periode, hvor de fleste af medlemmerne holder ferie og satsede på at afholde generalforsamling i september / oktober. Men endnu engang spillede virkeligheden ind, da formanden i starten af september blev ramt af en blodprop i hjernen og blev indlagt og er nu i et genoptræningsforløb.

Bestyrelsen har dog ikke blot afventet det rette tidspunkt til at afholde en fysisk generalforsamling, men har fundet en brugbar løsning på at afholde generalforsamlingen digitalt, hvor der er mulighed for at stemme. I forbindelse med nogle af punkterne er chatten åben for spørgsmål mv. For at lette afviklingen af generalforsamlingen, vil der også være mulighed for i perioden fra indkaldelse til 4 dage før afholdelsen, at stille spørgsmål pr. mail. Alle spørgsmål vil blive besvaret eller forsøgt besvaret på selve den online generalforsamling.

Information om det tekniske vedrørende stemmeafgivelse mv. vil komme fra dem der står for den del – Wecademy står for streamingen og Boardplace står for afstemningerne.

Tilmelding to generalforsamlingen

For at tilmelde dig generalforsamlingen, skal du klikke på knappen “tilmeld dig her”

 

Sådan tilmelder du dig

Tryk på linket ovenfor og så åbner der sig en ny side. Tryk derefter på den blå knap, hvor der står “Find billetter”. Vælg derefter hvor mange billetter du ønsker og klik på “næste”. Udfyld til sidst dine kontaktoplysninger og klik igen på “næste” knappen.

Efter du har tilmeldt dig begivenheden modtager du en bekræftigelsesmail med din billet. Da generalforsamlingen foregår online, skal du ikke bruge billetten til noget, andet end en bekræftigelse på at du er tilmeldt.

Linket til selve generalforsamlingen bliver sendt til dig i en seperat mail, når dagen nærmer sig.

 

Agenda for generalforsamlingen

Da generalforsamlingen kan forløbe på forskellige måder, har bestyrelsen valgt, at lave forskellige agendaer, alt efter hvad der bliver besluttet på generalforsamlingen. Du kan læse mere om de forskellige spor og dagsordener herunder.

 

Spor 1 A

Foreningen fortsætter og til den ordinære generalforsamling anvendes den dagsorden, der står i vedtægterne, hvor bestyrelsen har et punkt til ændring af vedtægterne. Derfor udskydes punkterne vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer, til de nye vedtægter enten endeligt er godkendte eller forkastet.

Efter en pause, men stadig den 15. december 2021, afholdes der en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne endelig vedtages eller forkastes samt valg af bestyrelse mv. enten efter de nuværende eller de nye vedtægter.

Dagsorden for spor 1A - Klik for at læse mere
 1. Valg af stemmetællere udgår, da afstemningen foregår via nettet (se under praktiske informationer)
 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lise Nielson som dirigent.
  Hvis der opstilles modkandidater, skal disse være til stede på Torvet 1, 2., 5500 Middelfart kl. 18:45, da generalforsamlingen streames via Wecademy.

3. Der skal vælges hvilket spor generalforsamlingen skal følge

Spor 1A – foreningen DENFO fortsætter og vedtægtsændringerne vedtages på den ordinære generalforsamling

Spor 1B – foreningen DENFO fortsætter men vedtægtsændringerne forkastes på den ordinære generalforsamling

Spor 2 – Foreningen DENFO afvikles af den nuværende bestyrelse og der stiftes en ny forening med navnet Aktive Energiforbrugere

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål via chatten i 10 minutter før afstemningen.

4. Afstemning om valg af spor – og meddelelse om afstemningsresultatet

5. Formanden aflægger beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år

6. Gennemgang og godkendelse af regnskab

7. Gennemgang og godkendelse af det forventede budget for indeværende og næstkommende regnskabsperiode

8. Bestyrelsens forslag 1: til ophævelse og eksklusion af Jens Ottosen, Leo Nørgaard, Lars E. Sørensen, Carl Handberg, Kim Arthur Nielsen

9. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

10. Punkterne om valg af bestyrelsen udsættes til den ekstraordinære generalforsamling.

  Ekstraordinær generalforsamling spor 1A - Klik for at læse mere
  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lise Nielson som dirigent. Hvis der opstilles modkandidater, skal disse være til stede på Torvet 1, 2., 5500 Middelfart, kl. 18:45, da generalforsamlingen streames via Wecademy.
  2. Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer
  3. Valg af formand
  4. Valg af 2 næstfomænd
  5. Valg af kasserer
  6. Valg af sekretær
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor. Enten 1 ekstern eller 1-2 interne
  10. Forslag fra medlemmer
  11. Eventuelt

    

   Tak for i aften vi ses til DENFOs generalforsamling inden udgangen af marts 2022.

   Spor 1B

   foreningen DENFO fortsætter men vedtægtsændringerne forkastes på den ordinære generalforsamling.

   Dagsorden for spor 1B - Klik for at læse mere
   1. Valg af stemmetællere udgår da afstemningen foregår via nettet (se under praktiske informationer)
   1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lise Nielson som dirigent. Hvis der opstilles modkandidater, skal disse være til stede på Torvet 1, 2., 5500 Middelfart, kl. 18:45, da generalforsamlingen streames via Wecademy.

   3. Der skal vælges hvilket spor generalforsamlingen skal følge.

    Spor 1A – foreningen DENFO fortsætter og vedtægtsændringerne vedtages på den ordinære generalforsamling.

    Spor 1B – foreningen DENFO fortsætter, men vedtægtsændringerne forkastes på den ordinære generalforsamling.

    Spor 2 – Foreningen DENFO afvikles af den nuværende bestyrelse og der stiftes en ny forening med navnet Aktive Energiforbrugere.

    Der vil være mulighed for at stille spørgsmål via chatten i 10 minutter før afstemningen.

    1. Afstemning om valg af spor – og meddelelse om afstemningsresultatet
    2. Formanden aflægger beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
    3. Gennemgang og godkendelse af regnskab
    4. Gennemgang og godkendelse af det forventede budget for indeværende og næstkommende regnskabsperiode
    5. Bestyrelsens forslag 1: til ophævelse og eksklusion af Jens Ottosen, Leo Nørgaard, Lars E. Sørensen, Carl Handberg, Kim Arthur Nielsen
    1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
    Pause til den ordinære generalforsamling genoptages - Klik for at læse mere

    10. Valg af formand

    11. Valg af næstformand

    12. Valg af kasserer

    13. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

    14. Valg af suppleanter til repræsentantskabet

    15. Valg af revisor. Enten 1 ekstern eller 1-2 interne

    16.Forslag fra medlemmer

    17. Eventuelt

    Tak for i aften vi ses til DENFOs generalforsamling inden udgangen af marts 2022.

    Spor 2

    Foreningen DENFO, Danske Energiforbrugere sættes hvilende og den nuværende bestyrelse og repræsentantskab minus eventuelt udtrådte medlemmer gives mandat til at afvikle foreningen.

    Information om spor 2 - Klik for at læse mere

    Til den ordinære generalforsamling anvendes en tilpasset dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

    Efter en pause, men stadig den 15. december 2021, afholdes der en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningerne fra den ordinære generalforsamling endeligt vedtages.

    Efter pausen stiftes en ny forening – Aktive Energiforbrugere og vedtægterne for den nye forening sættes til afstemning og anvendes til valg af bestyrelsesmedlemmer.

    Fælles for alle spor er, at der mangler friskt blod i bestyrelsen og hvis vedtægtsændringerne/vedtægterne for den nye forening vedtages, så ændres antallet af bestyrelsesmedlemmer fra de nuværende 6, til minimum 5 eller et ulige antal, der kan deles med 5 – så bestyrelsen fremover kommer til at bestå af et antal bestyrelsesmedlemmer fra alle 5 regioner.

    Derfor opfordres i kære medlemmer allerede nu til at stille op til en af følgende bestyrelsesposter:

    Formand, næstformand, kasserer, sekretær + 11 bestyrelsesmedlemmer med viden, erfaring mv. indenfor el, vand og varme.

    I bedes udarbejde enten en lille video, hvor I fortæller om jer selv og hvad I kan bibringe foreningen eller en tekst, der forklarer det samme – disse videoer og tekster vil blive lagt op på den hjemmeside, hvor generalforsamlingen afvikles fra.

    Dagsorden for spor 2 - Klik for at læse mere

    1. Valg af stemmetællere udgår da afstemningen foregår via nettet (se under praktiske informationer)

    2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lise Nielson som dirigent. Hvis der opstilles modkandidater, skal disse være til stede på Torvet 1, 2., 5500 Middelfart, kl. 18:45, da generalforsamlingen streames via Wecademy.

    3. Der skal, vælges hvilket spor generalforsamlingen skal følge.

    Spor 1A – foreningen DENFO fortsætter og vedtægtsændringerne vedtages på den ordinære generalforsamling.

    Spor 1B – foreningen DENFO fortsætter men vedtægtsændringerne forkastes på den ordinære generalforsamling.

    Spor 2 – Foreningen DENFO afvikles af den nuværende bestyrelse og der stiftes en ny forening med navnet Aktive Energiforbrugere.

    Der vil være mulighed for at stille spørgsmål via chatten i 10 minutter før afstemningen.

    1. Afstemning om valg af spor – og meddelelse om afstemningsresultatet
    2. Formanden aflægger beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
    3. Gennemgang og godkendelse af regnskab
    4. Den nuværende bestyrelse og det nuværende repræsentantskab pålægges at afvikle DENFO.
    5. Forslag om anvendelse af eventuelle midler DENFO måtte have jf. vedtægternes § 11.
    Ekstraordinær generalforsamling spor 2 - Klik for at læse mere
    1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lise Nielson som dirigent. Hvis der opstilles modkandidater skal disse være til stede på Torvet 1, 2., 5500 Middelfart, kl. 18:45, da generalforsamlingen streames via Wecademy.
    1. Endelig vedtagelse af afvikling af DENFO
    2. Endelig beslutning om anvendelse af eventuelle midler
    3. Eventuelt
    Stiftende generalforsamling af Aktive Energiforbrugere - Klik for at læse mere
    1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Lise Nielson som dirigent. Hvis der opstilles modkandidater, skal disse være til stede på Torvet 1, 2., 5500 Middelfart, kl. 18:45, da generalforsamling streames via Wecademy.
    2. Godkendelse af vedtægter (Eventuelle ændringsforslag skal være fremsendt senest den 7. december 2021)
    3. Valg af formand
    4. Valg af 2 næstformænd
    5. Valg af kasserer
    6. Valg af sekretær
    7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
    8. Valg af suppleanter
    9. Valg af revisor. Enten 1 ekstern eller 1-2 interne
    10. Forslag fra medlemmer
    11. Eventuelt

     Tak for i aften vi ses til DENFOs generalforsamling inden udgangen af marts 2022.

      Denfo