Bæredygtighed i Byggeriet: Er du klar til klimaomstilingen?

 

Se program og tilmeld dig det gratis digitale event her. Når du tilmelder dig en af de fem workshops, bliver du automatisk tilmeldt hele konferencen.

Bæredygtighed i Byggeriet
d. 19 maj kl. 13.00-15.00 – program

13.00-13.05 – Henrik Graun Hermann, Byggeriets Uddannelser – Velkomst

13.05-13.25 - Centerleder Anke Oberender, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet- Nutidens og fremtidens krav til bæredygtighed i byggeriet

Info: Hvilke krav i bygningsreglementer/lovgivning/ standarder skal man som virksomhed/håndværker forvente at skulle leve op til, hvis man vil operere indenfor byggeriet? Den nationale bæredygtighedsstrategi sætter sammen med den frivillige bæredygtighedsklasse rammen frem mod BR 23, hvor frivillighed erstattes med krav. Anke Oberender fra Teknologisk Institut og Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, vil i oplægget give et bud på de ændringer i vilkår og krav, som den nationale klimaomstilling vil føre med sig for byggebranchen.

13.25-13.45 - Bæredygtighedschef Anna-Mette Monnelly, NCC - Grønt byggeri - en bæredygtig forretning

Info: En del virksomheder – store og små – har satset på bæredygtighed og haft succes på bundlinien. Mange er alligevel i tvivl. Er det ikke dyrt og svært at satse på bæredygtighed i byggeriet? Bæredygtighedschef i NCC, Anna-Mette Monnelly vil med afsæt i jordnære eksempler beskrive nogle af de elementer, der kan få bæredygtighed og bundlinie til at gå hånd i hånd i små, mellemstore og store virksomheder i byggebranchen.

13.45-14.05 - Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler og - Gymnasier - Rekruttering af faglærte i byggebranchen - mellem bæredygtighed og efteruddannelse

Info: Bæredygtigt byggeri kræver kompetente håndværkere og kompetente håndværkere kræver virksomheder, der kan tænke og arbejde bæredygtigt. De unge – også dem, der bliver fremtidens faglærte i byggeriet- stiller krav om bæredygtighed til deres fremtidige arbejdsplads. Hvordan kan virksomheder og erhvervsskoler i fællesskab gøre byggeriets uddannelser attraktive for fremtidens faglærte gennem en synlig bæredygtig profil?

Det og andre spørgsmål vil Direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Lars Kunov give sine bud på.

14.10-14.40 – Miniworkshops

Workshop 1 - Cirkulær økonomi og affaldshåndtering – er der penge i skidtet?

Hvem: Teknologisk Institut v/ Sektionsleder Lise Lyngfelt Molander

Info: Hvad er affald, genbrug, genanvendelse og ressourcer? Og hvorfor er det så vigtigt at kildesortere affald? Og hvad har det med byggeri, håndværk, dig og cirkulær økonomi at gøre? Med afsæt i praktiske eksempler dykker vi dybere ned i disse udfordringer. I denne workshop kan du blive klogere på, hvor du kan gøre en forskel og hvilke nuværende og fremtidige kompetencer, det kræver.

Workshop 2 - Bæredygtighed – tre erhvervsskolers efteruddannelsestilbud

Hvem: Learnmark Horsens/ Studieleder Peter Hjortdal EUC-Nord/ Underviser Finn Pedersen Roskilde Tekniske Skole/ Underviser Johnny Lundgreen

Info: Måske ved du, at du eller dine medarbejdere har brug for at blive klogere på bæredygtighed, men har svært ved at finde lige det du søger? Med afsæt i en præsentation af eksempler på kurser, som kan give dig eller virksomheden værdi, får du lejlighed til at få svar på dine spørgsmål om efteruddannelse til bæredygtighed og give input til, hvilke nye kurser der er brug for. Kom og lyt, spørg og kommenter efter det faglige oplæg.

Workshop 3 - Energiforbrug, energieffektivitet og indlejret energi i materialer

Hvem: Videncenter for energibesparelse v/ Seniorprojektleder Iben Østergaard

Info: Bæredygtigt byggeri handler om mange ting, ikke mindst energi bundet til de byggematerialer, der anvendes. I denne workshop zoomer vi ind på nogle af de faktorer, som er vigtige, hvis man som virksomhed eller håndværker skal forstå og arbejde bevidst med at nedbringe energiforbruget i forbindelse med renovering, restaurering eller nybyg. Efter det faglige indlæg tager vi hul på en diskussion af udfordringer og muligheder, hvis man vil arbejde med energibesparelser i byggeriet i overensstemmelse med tankerne i den frivillige bæredygtighedsklasse.

Workshop 4 - Bæredygtige byggeprocesser

Hvem: Saint-Gobain Nordics v/ Business Innovation Director Nicolaj Hvid

Info: Udover at fokusere på materialer, så er selve byggeprocessen af stor betydning for bæredygtigheden i byggerier. I denne workshop tager Nicolaj Hvid, Business Innovation Director, Saint-Gobain Nordics fat på spørgsmålet om, hvordan håndværkerens planlægning, udførelse og samarbejde på byggepladsen har direkte og signifikant betydning for et projekts bæredygtighed. Kom med dine erfaringer og spørgsmål og deltag i snakken.

Workshop 5 - Biomasse i moderne byggeri – godt for mesteren, håndværkeren og miljøet

Hvem: Videncenter for Håndværk og Bæredygtighed, v/Projektudvikler Bjørk Fredslund Andersen

Info: Moderne byggeri er ikke bare stål og glas, men også biomasse. Moderne byggeri vil i stigende grad blive indrettet på at reducere bygningernes indlejrede energi og tage hånd om sundheden hos både håndværkere og byggeriets brugere. Med denne workshop får du et kig ind i, hvad biomasse er, hvordan man kan arbejde med det og hvilken viden/kompetencer det kræver at arbejde professionelt med biomasse. Så hør den faglige indledning og deltag i debatten med dine erfaringer og spørgsmål.

14.45-15.00 - Efteruddannelse til bæredygtighed i byggeriet- hvad kan vi tage med fra i dag?

Hvem: Dansk Industri v/ Underdirektør Michael H. Nielsen

Info: Med afsæt i udsagn og tendenser fra dagens keynotes og workshops vil Underdirektør i DI Michael H. Nielsen give et bud på en opsummering og pege på udfordringer og muligheder i spændingsfeltet mellem bæredygtighed, byggeri og efteruddannelse.

Tilmelding

Hvis du har problemer med at se tilmeldingsmodulet, kan du istedet klikke på nedenstående og tilmelde dig derigennem.

Klik her for at tilmelde dig

Oplægsholdere

Lars Kunov

Anke Oberender

Michael H. Nielsen

Anna Mette Monolly

Direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Har tidligere være sekretariatschef for Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI), arbejdsmarkedschef i Greve Kommune og Kursuschef på Køge Handelsskole. Før det en længere karriere som officer i hæren. Er uddannet major og cand.jur.

 

Anke Oberender

Teknologisk Institut og Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Anke har en stærk faglig profil indenfor bygge- og anlægsaffald, stor viden om problemstillinger og udfordringer inden for cirkulær økonomi, samt stort kendskab til lovgivning på området.

De kompetencer har Anke blandt andet opbygget via sin rolle som centerleder for VCØB – Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, hvor hun bl.a. har bidraget til at gennemføre udviklingsaktiviteterne relateret til affaldshåndtering/upcycling, CE-mærkning, krav til byggevarer og cirkulær økonomi.

Hun har desuden været ansvarlig for Teknologisk Instituts aktivitetsplan ”Cirkulær Ressourceøkonomi”, der havde fokus på Cirkulær Økonomi i Byggeriet og som tværfagligt arbejdede med udviklingsspor inden for kortlægning, teknologiudvikling, upcycling af materialer samt sporbarhed og dokumentation.

Michael H. Nielsen

Underdirektør i DI Dansk Byggeri

Michael har igennem de seneste 15 år arbejdet med energi- og bæredygtighedspolitiske emner. Senest har Michael H. Nielsen været dybt engageret i arbejdet med strategi for bæredygtigt byggeri samt haft sekretariatsansvaret for klimapartnerskabet for byggeri og anlægs anbefalinger til regeringen.

Michael H. Nielsen sidder i en række bestyrelser og har tillige fokus på byggeriets innovationsamt udvikling af kompetencer i byggeriet

Anna Mette Monolly

Bæredygtighedschef, NCC

Anna Mette Monolly har gennem mange år arbejdet med bæredygtighed, design og materialer og har som bæredygtighedschef stort indblik i, hvordan NCC forener bæredygtighed og forretning.

Anna-Mette vil i sit oplæg give nogle bud på, hvordan man som virksomhed i byggebranchen kan arbejde med bæredygtige løsninger og praksisser og samtidig opretholde en sund og konkurrencedygtig forretning.

Kontakt WECADEMY

Adresse

Torvet 1, 2. sal
5500 Middelfart

 

Åbningstider

M-F: 8:30 - 16:00
L-S: Lukket

Tilmeld dig vores nyhedsbrev