Den digitale udvikling del 4: Sådan leder du generation Y og Z

Kunne du godt tænke dig at vide, hvordan man bedst leder generation Y og Z? Så læs indlægget og lær, hvordan du skaber optimale rammer for deres faglighed.

Forside > Den digitale fremtid > Den digitale udvikling del 4: Sådan leder du generation Y og Z

6.
juli 2017
Den digitale fremtid | Digital læring | Webinarer

Hvis ikke generation Y og Z holdes til ilden med relevante opgaver, kan de gå hen at blive rastløse af at udføre de samme rutineprægede gøremål. Derfor kan det være ikke så lidt af en udfordring for en virksomhed at holde på dem – især hvis de øjner nye muligheder og udfordringer på en anden arbejdsplads.

Mens sidste blogindlæg handlede om, hvilke værdier generation Y og Z tager med sig på arbejdspladsen, handler dette indlæg om, hvordan man som virksomhed bedst leder generationerne ud fra deres værdier og giver dem grund til at vende tilbage.

Som tidligere forklaret handler arbejdet for generation Y og Z om mere end penge. Det handler om frihed, fleksibiliet, værdi- og meningsskabelse. En måde, Y og Z opnår dette på, er ved at arbejde freelance – og en måde, virksomheder kan drage fordel af dette er ved at lede dem efter netop disse værdier.

Overordnet kan man sige, at freelancere har en tendens til at være mere passioneret omkring det arbejde, de udfører, fordi det tager udgangspunkt i deres spidskompetencer. Entusiasmen og engagementet vil være tydeligere til stede, og det kan være en fordel for virksomheden, fordi produktiviteten kan stige.

Sådan leder du generation Y og Z - ved at give dem frihed

Men hvis ikke virksomheden bliver ved med at give opgaver til freelanceren, der kan opretholde vedkommendes engagement og produktivitet, så søger hun eller han nye græsgange.

I blogindlægget ”3 grunde til at freelance økonomien vinder frem” forklarer Mathias Linnemann fra Worksome, at de unge medarbejderes læringskurve topper efter ca. et enkelt år i samme virksomhed:

”Efter ét år er deres learning curve peaket, og de er klar til at rykke videre til nye spændende brancher og projekter, som kan give dem det næste sæt kvalifikationer og skills. […] Mange af dem foretrækker at arbejde for en virksomhed i maks et par år – helst blot 3-12 måneder da deres learning curve her begynder at aftage – Og så er det videre til næste spændende projekt.”(https://www.worksome.dk/3-grunde-til-at-freelance-okonomien-vinder-frem/)

Efter det ene år begynder Z’erne og Y’erne at kede sig. Jobbet bliver uinspirerende og uengagerende, og de indtræder i en form for stagnation, der i sidste ende hverken tilgodeser deres udvikling eller virksomhedens.

“Det handler om frihed, fleksibiliet, værdi- og meningsskabelse. En måde, Y og Z opnår dette på, er ved at arbejde freelance – og en måde, virksomheder kan drage fordel af dette, er ved at lede dem efter netop disse værdier.”

Hvis en given virksomhed skal kunne opnå succes med at beholde ”talenterne”, som Linnemann kalder dem (om end Linnemann – og længere nede i indlægget Anne-Marie Dahl  ikke tager udgangspunkt i generation Y og Z, men derimod i freelancerne, der arbejder med deres spidskompetence, så er hans tanker, viden og erfaringer ikke desto mindre anvendelige i denne kontekst) eller på et tidspunkt få dem tilbage igen, er det nødvendigt, at den ved, hvordan generationerne bør ledes.

Linnemann forklarer, at virksomhederne bør tilegne sig den samme fleksibilitet, der karakteriserer generation Y og Z, ved at give de unge mennesker plads til at udfolde sig. At det vil være en fordel for både Y og Z og virksomheden, hvis den undlader at holde på dem og i stedet opfordrer dem til at tage andre steder hen. På denne måde kan Y og Z, når de så vender tilbage, bidrage med ny viden, input og kompetencer, de har lært på andre arbejdspladser.

Spørgsmålet er så, hvordan man får Y og Z til at vende tilbage. Der er to løsninger, sådan som jeg ser det. Den ene handler om ledelsesstil, den anden om at skabe merværdi ved at udbyde relevante tilbud.

I forhold til, hvordan generationerne bør ledes, forklarer fremtidsforsker Anne-Marie Dahl i et interview med Jyske Bank, at det er vigtigt, at lederen giver medarbejderen plads til at begå fejl – at de får lov til at være ”fejltastiske”, som hun kalder det, fordi i fejl kan der være potentiale til nye idéer. Men også fordi generationerne er mere sårbare end de tidligere, og derfor er det påliggende, at man som leder skrider nænsomt til værks og skaber trygge rammer. På den måde yder Y’eren og Z’eren sit bedste – og virksomheden skaber positive konnotationer om sig selv for medarbejderen, hvilket kan virke som et incitament for at vende tilbage.

Sådan leder du generation Y og Z - ved at give dem fleksibilitet
Sådan leder du generation Y og Z - ved at give dem plads og rum

Kendetegnet ved den rette leder er, at vedkommende skal være i besiddelse af store, personlige kompetencer. Anne-Marie Dahl forklarer:

”Som leder handler det om at have et solidt, indre udgangspunkt, så man kan rumme [alle]… de medarbejdere, der kommer og går, og rumme, at det er usikre processer. Tidligere skulle lederen måske være den, der vidste bedst og havde den længste uddannelse, mens det i fremtiden vil handle mere om den personlige autenticitet.” https://jyskebank.tv/hvordan-skal-ledere-navigere-pa-fremtidens

Dahl fortsætter, at lederen skal være i stand til at lede mennesker, der er i virksomheden i forholdsvist korte perioder ad gangen. Af denne årsag skal onboardingen foregå hurtigt, så de unge hurtigt kan bidrage til virksomheden med deres kompetencer. Så den rette leder er helt klart et must og en enorm fordel, når generation Y og Z skal ansættes og deres kompetencer udfoldes.

Samtidig er det er vigtigt at udbyde relevante tilbud for de her unge mennesker. Det kan man blandet andet gøre ved at give dem adgang til ny, relevant og brugbar viden på deres præmisser – med et webinar. Vi har over 100 emner, du kan lære noget om. Under “Komplette webinarer” kan du læse om og eventuelt udbyde nogle af emnerne og skabe værdi for din Y’er- og/eller Z’er-medarbejder.

Har du erfaring med at lede generation Y og Z? Er du enig eller uenig? Eller har du noget at tilføje? Så er du meget velkommen til at efterlade en kommentar.

Eller måske arbejder du selv freelance? Så bør du se vores ”Bliv freelancer”-side og kontakte os, hvis du kunne tænke dig at indgå i vores stærke netværk af læringskonsulenter.

 

De bedste hilsner
Wecademy

Artiklen er skrevet af Sofie Kjærbo.

 

Kilder:

Mathias Linnemann, https://www.worksome.dk/3-grunde-til-at-freelance-okonomien-vinder-frem/

Anne-Marie Dahl, https://jyskebank.tv/hvordan-skal-ledere-navigere-pa-fremtidens

Kontakt Wecademy

Kontor

Jernbanegade 75 - 77, 1. sal
5500 Middelfart

 

Åbningstider

M-F: 8:00 - 16:00
L-S: Lukket

Kontakt os