Den digitale udvikling del 3: Generation Y og Z og freelance-økonomien

Læs om, hvordan den digitale udvikling ændrer måden, hvorpå vi arbejder, og hvordan især generation Y og Z står stærkt i den henseende.

Forside > Den digitale fremtid > Den digitale udvikling del 3: Generation Y og Z og freelance-økonomien

23.
juni 2017
Den digitale fremtid | Digital læring | Webinarer

Opblomstringen af freelanceøkonomien vil medføre en ændring af arbejdsstrukturen, som vi kender den i dag. For nogle vil det blive en udfordring, men for andre vil freelancearbejdet føles mere naturligt. Til et foredrag om generation Y og Z i Aarhus d. 22. juni redegjorde blandt andre erhvervspsykolog og psykometriker Nanna Bak Skytte fra People Test Systems for netop disse generationer.

Sidste blogindlæg tog udgangspunkt i, hvordan den digitale udvikling omstrukturerer arbejdsmarkedet, mens dette indlæg tager udgangspunkt i, hvordan denne omstrukturering forstærkes af generation Y og Z.

Overordnet set har generation Y og Z en anden tilgang til og opfattelse af arbejdet, der gør, at de let kan tilpasse sig de betingelser, freelancearbejdet indebærer.

Og det er især generation Y og Z, vi kommer til at se agere naturligt i freelancerollen. Generation Y befinder sig allerede på arbejdsmarkedet, og aldersmæssigt strækker de sig fra 20-34 år, mens generation Z endnu er under de 20 år og så småt begynder at indfinde sig på det. Der er mange fællesnævnere mellem de to, dog med adskillige nuancer og sommetider direkte forskelle.

Generation Y og Z står stærkt i freelance-kapløbet

Som fastslået i de forrige blogindlæg ser vi et arbejdsmarked, der i stigende grad vil bære præg af fleksibilitet og agilitet. Dette vil for nogen være en udfordring, men mange spår især de unge gunstige forhold, fordi udviklingen – blandt andre faktorer – udspringer af de unges behov og de krav, de stiller til deres arbejde.

I fremtiden vil projektarbejde og -ansættelser blive en udpræget arbejdsform. Eksempelvis kan en given virksomhed have en fast kerne af medarbejdere, mens freelancere ansættes periodevis for at imødekomme de behov, virksomheden støder på undervejs. Derfor er det nødvendigt, at freelanceren har de rette kompetencer, der svarer til virksomhedens umiddelbare behov, samtidig med at freelanceren hviler i sin position som netop den, der i en begrænset periode byder ind med sine spidskompetencer.

“Og det er især generation Y og Z, vi kommer til at se agere naturligt i freelancerollen.”

Den mest prominente fællesnævner i denne henseende er deres tilgang til arbejdet. De vægter begge karrieren højt, men ikke fortrinsvist af økonomiske grunde, men derimod af eksistentielle. For generation Y og Z er det deres egen udvikling, der er i centrum, og som er udgangspunktet for deres arbejdsvalg – ikke de ydre, materielle. Af denne grund vil det for Y’erne og (især) Z’erne være naturligt at arbejde freelance, fordi freelanceformen giver mulighed for selv at vælge sine arbejdsopgaver og arbejde med den i en begrænset periode, før arbejdet bliver en forpligtelse, der ikke bidrager til deres udvikling.

Det er også disse to generationer, der i højere grad end tidligere generationer føler et udpræget behov for at være i relation til andre mennesker. Samarbejde og kollegialt fællesskab er vigtige faktorer for dem, når de er på arbejde. Samtidig har de et andet forhold til både tid og sted, fordi de er vokset op i og er således vant til digitale alternativer. Af denne grund oplever de ikke det fysiske samvær som et must, hvilket måske umiddelbart kan virke paradoksalt, når nu de er så socialt anlagte. Men da de er så vant til, at sociale relationer ikke nødvendigvis er fysisk forankrede, men derimod flydende og konstant tilgængelige via de sociale medier, begynder begreber som ”nuvær” i stedet for nærvær og ”tiltideværelse” i stedet for tilstedeværelse at vinde indpas. Det handler om at være i dialog hele tiden og modtage umiddelbar respons på det, man laver.

Samarbejde og dialog er vigtigt for generation Y og Z
Dialog er vigtigt for generation Y og Z

Dette skaber optimale betingelser og legitimitet for webinarer. Både fordi webinarer imødekommer dette behov, i og med man kan dele erfaringer, oplevelser og konstruktiv kritik med hinanden, uanset hvor man befinder sig. Men også fordi webinar-formen med dens lettilgængelige indhold er helt naturligt for dem at tilgå. Gennem webinarer har de hele tiden mulighed for at udvikle og tilegne sig nye kompetencer, alt efter hvilke projekter de giver sig i kast med. De digitale løsninger bliver ved med at vinde større indpas, hvorfor tilpasningsdygtighed og faglig beredvillighed er egenskaber, der skal til for at kunne begå sig i et samfund, der bliver mere og mere flydende.

Har du ansatte fra generation Y og Z i din virksomhed? Så er det en god idé at overveje at bruge webinarer strategisk. Hvis du endnu ikke har stiftet bekendtskab med formen, kan du bestille et foredrag om webinarer, og så kan vi fortælle dig, hvordan du bedst bruger det.

Eller måske kender du i forvejen webinarer, og så kan du bestille et komplet webinar hos os.

Er du enig i dette syn på generation Y og Z? Hører du selv til generationen og kan nikke genkendende til udlægningen, eller er du uenig? Efterlad gerne en kommentar og lad mig høre dit syn på tingene.

Sidste del i serien om den digitale udvikling kommer i uge 27.

 

De bedste hilsner
Wecademy

Artiklen er skrevet af Sofie Kjærbo.

 

Kilder:

Mathias Linnemann, https://www.worksome.dk/3-grunde-til-at-freelance-okonomien-vinder-frem

Kontakt Wecademy

Kontor

Jernbanegade 75 - 77, 2. sal
5500 Middelfart

 

Åbningstider

M-F: 8:00 - 16:00
L-S: Lukket

Kontakt os