O.K. Computer? – JA, set med webinar-brillerne på

Konferencen blev afholdt i Børssalen, og der var et væld af deltagende fra både private og offentlige institutioner og virksomheder, og foredragsholderne var både fra Carlsbergfondet, Dansk Erhverv, politikere og ordførere.

Forside > Den digitale fremtid > O.K. Computer? – JA, set med webinar-brillerne på

29.
maj 2017
Den digitale fremtid | Digital læring | Webinarer

En forårslun torsdag i april deltog jeg i følgeskab med Anne-Mette i en konference, der hed ”O.K. Computer?”, afholdt af Dansk Erhverv. Konferencen handlede om den akutte efterspørgsel og mangel på de digitalt kompetente IT-uddannede i erhvervslivet. Som en virksomhed, der beskæftiger sig med det digitale alternativ til de fysisk møder, undervisning m.m., var konferencen særlig relevant for os.

Konferencen blev afholdt i Børssalen, og der var et væld af deltagere fra både private og offentlige institutioner og virksomheder, og foredragsholderne var både fra Carlsbergfondet, Dansk Erhverv, politikere og ordførere.

“Danmark vinder ikke, før vi vågner op”. Med disse ord lagde den første oplægsholder, Flemming Besenbacher fra Carlsbergfondet, ud og opfordrede til noget ganske interessant. Han fortalte, at hvor det i det forrige århundrede var de store lande, der vandt globalt med deres store kapital, er det karakteristisk for dette århundrede, at det er de små lande med deres store grad af tillid, der vinder ved at markere sig globalt. Han kom ind på noget ganske interessant, nemlig  ”livslang læring” i forhold til efteruddannelse.

I og med, den digitale udvikling er foregået i et så hastigt tempo, besidderer den nuværende arbejdskraft, der skal varetage opgaven at uddanne børn og unge, ikke i tilstrækkelig grad de nødvendige kompetencer for at kunne gøre netop det. Med andre ord er undervisere (primært i folkeskolen) ikke dygtige nok til at uddanne børnene, og det kræver, at underviserne efteruddannes og dermed undergår ”livslang læring”. Her er den rolle, vi som virksomhed spiller i dén henseende, ganske relevant. Hvis de nuværende undervisere skal undergå livslang læring, er det oplagt at efteruddanne dem via webinarer.

“Her er den rolle, vi som virksomhed spiller i dén henseende, ganske relevant. Hvis de nuværende undervisere skal undergå livslang læring, er det oplagt at efteruddanne dem via webinarer.”

Men det ville også være nyttigt at gøre brug af webinar-formen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne til at udbrede kendskabet til STEM-uddannelserne (Science, Technology, Engineering, Mathemathics) for på denne måde at gøre børn og unge opmærksomme på, at der er en stor efterspørgsel på arbejdskraft inden for det område, men også hvad det er, der gør netop de uddannelser så appellerende – og ikke ”blot” for samfundets skyld, men også for det enkelte individ. Her ville det være relevant at invitere virksomheder og organisationer fra erhvervslivet til at deltage i webinarer eller studerende eller nyligt uddannede inden for branchen til en diskussion om, hvad det er, der gør de uddannelse så relevante, interessante og sjove.

Men det er langt fra den eneste måde, hvorpå Wecademys services er nyttige i denne debat. Besenbacher fortalte nemlig videre, at det er af afgørende betydning, at vi løfter i samlet flok, for at vi som land ikke bliver sat af og ender bagest i feltet, når det kommer til vores position som et digitalt foregangsland. En paneldebat med fire danske virksomheder var alle enige om, at de IT-nyuddannede simpelthen ikke i tilstrækkelig grad besidder de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Derpå opfordrede de til, at regeringen gjorde noget ved det.

Men bør virksomhederne selv ikke også gøre noget ved det og bære deres del af ansvaret?

Det kunne de jo netop gøre ved selv at efteruddanne deres ansatte, for virksomhederne ved jo om nogen, hvad der er for kompetencer, de mangler. Et webinar ville også her være enormt relevant for på den måde på fleksibel og kontinuerlig vis at klæde deres medarbejdere på lige nøjagtig den måde, virksomheden ønsker. Det er en skræddersyet form for efteruddannelse, der er tilpasset lige netop det, virksomheden står og mangler. Og i en verden med større fokus på kvalitet fremfor kvantitet for i højere grad at skabe viden fremfor at reproducere den (noget, som Besenbacher også kom ind på – jeg var meget glad for hans oplæg, kan I nok fornemme) giver det jo rigtig god mening.

Dermed synes jeg, det er er påliggende ikke blot at opdatere undervisningen og underviserne, men også måden, hvorpå der undervises, altså undervisningsformen. For i en global verden med en enorm efterspørgsel på de digitalt kompetente, er det kun oplagt også at inkludere undervisningsformen i beregningerne, især med tanke på de unge mennesker, der er vokset op med de digitale løsninger.

Dette ligger i forlængelse af det paradigmeskift, som Besenbacher også under sit foredrag opfordrede til, inden for både forskningen, erhvervslivet og samfundet. Her oplever vi, at der i samfundet endnu er en generel tøven i mødet med de digitale løsninger, som fx webinarer, og derfor synes vi, det er så oplagt med et paradigmeskift. De digitale lønninger er og bliver en uundgåelig del af fremtiden. Bare se på, hvor stor del af den daglige kommunikation der foregår på de sociale medier eller på mobilen. Vi har været forholdsvis hurtige til at tilegne os den kommunikationsform, så hvorfor ikke også webinar-formen?

Hos Wecademy ser vi ofte en glæde og begejstring hos vores kunder, når de får øjnene op for det store potentiale, som webinar-formen besidder – en glæde og begejstring, som vi selv deler, og som er grunden til, vi så gerne ser, at endnu flere virksomheder, organisationer m.m. gør brug af webinarer.

Bestil et foredrag om webinarer, og vi skal gøre vores bedste for, at du kan føle samme begejstring som vores andre kunder, herunder Dansk Erhverv.

Bestil en e-facilitator og læs, hvordan du og din virksomhed kan drage fordel af en e-facilitator

 

De bedste hilsner
Wecademy

Artiklen er skrevet af Sofie Kjærbo.

Kontakt Wecademy

Kontor

Jernbanegade 75 - 77, 2. sal
5500 Middelfart

 

Åbningstider

M-F: 8:00 - 16:00
L-S: Lukket

Kontakt os